Fosterparent sinds 2001

Alkobel steunt Elizabeth Lupa uit Bolivië

Alkobel steunt Elizabeth Lupa uit Bolivië

Sinds 2001 al is Alkobel de trotste Foster Parent van Elizabeth Lupa uit Bolivië. Met onze steun kan ook zij naar school!
Leer Elizabeth beter kennen en bekijk hier haar profiel.